ВІЙСЬКОВІ ЗВАННЯ – ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ

На адресу редакції газети «Народна армія» надходять листи від активістів ветеранського руху — офіцерів запасу та у відставці, в яких вони просять розв'язати питання про присвоєння їм чергових військових звань. Ці листи ми адресували до Адміністрації Президента та Міністерства оборони України з проханням розглянути їх, так би мовити, по суті. Тож наводимо відповіді на них.

    - У Головному управлінні особового складу Генерального штабу Збройних Сил України за дорученням розглянуто звернення ветеранів до Міністра оборони України стосовно присвоєння чергових військових звань до полковника (капітана 1 рангу) включно офіцерам запасу або у відставці, - зазначає начальник Головного управління особового складу Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко. - По суті порушеного питання повідомляю, що Генеральний штаб Збройних Сил України в своїй діяльності стосовно присвоєння військових звань керується Законом України від 08.02.06. № 3402-1V «Про військовий обов'язок і військову службу», згідно з яким військові звання присвоюються тільки військовослужбовцям, військовозобов'язаним та резервістам.
      Присвоєння чергових звань офіцерам запасу здійснюється планово за умов виконання вимог, що визначені пунктом 74 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», затвердженим Указом Президента України від 10.12.08. №1153.
       Зазначеними нормативно-правовими актами не передбачено присвоєння військових звань особам, які перебувають у відставці.
Незважаючи на зазначене, з нагоди видатних дат у державі рішенням Президента України видавались Укази щодо присвоєння чергових військових звань особам офіцерського складу, які перебувають у відставці. На підставі цих Указів видавались відповідні накази Міністра оборони України.
       Нині доручень від Президента України щодо розгляду питання присвоєння військових звань офіцерам запасу або у відставці, які є активістами ветеранського руху, до Міністерства оборони України не надходило...
      Своєю чергою, радник Президента України — представник Президента України в Конституційному Суді України Олена Лукаш повідомила наступне:
      - Присвоєння військових звань особам, які перебувають у відставці, чинним законодавством не передбачено. У зв'язку з цим підстав для реалізації порушеного ветеранами питання не вбачається. Відповідно до пункту 74 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», чергові військові звання до полковника запасу (капітана 1-го рангу) включно присвоюються особам офіцерського складу, які перебувають у запасі, після закінчення строків вислуги в попередньому військовому званні за умови отримання позитивних висновків атестації та успішного проходження навчальних зборів на посаді, яка відповідає черговому військовому званню.

                                                                  Підготував Володимир КАМЕНЕЦЬКИЙ, 
                                                                                                             «Народна армія»