Проект Угоди

                      Проект Угоди

про взаємодію і співпрацю між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою обласною радою та Хмельницькою обласною організацією ветеранів Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)......

Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада з одного боку  та Хмельницька обласна організація ветеранів Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)  з іншого боку , (далі  Сторони), з метою забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів, членів сімей загиблих, створення належних умов для їх життєзабезпечення та шанобливого ставлення ,  усвідомлюючи необхідність  посилення  якісної системи соціального захисту   домовились про нижченаведене:

І. Хмельницька обласна державна адміністрація та Хмельницька обласна рада беруть на себе такі зобов’язання:

1. Забезпечити максимально повне фінансування  соціальних гарантій  учасників бойових дій, інвалідів, членів сімей загиблих, передбачених Законом України «Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у межах видатків не нижче, що фактично виплачуються (надаються) на дату підписання Угоди.

2.  У встановленому порядку внести доповнення до Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки щодо надання одноразової грошової допомоги щорічно до Дня  вшанування учасників бойових дій на території інших держав(15 лютого) у розмірі 2,0 тис. грн. інвалідам І групи,  сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах.

3. Сприяти виконанню  Державної програми «Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів.»  

 

 4. Визначити в обласних , міських, районних лікарнях палати для лікування ветеранів війни.

 

5. Забезпечити безоплатний проїзд для ветеранів війни : інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих – утриманців загиблого, або того , хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія на території Хмельницької області.

 

 

6. Забезпечити в поліклінічних медичних закладах області позачергове безкоштовне обстеження  ветеранів війни, членів сімей загиблих та померлих учасників бойових дій.

                                                                                                                                   

 

7. Проводити щорічну безоплатну диспансеризацію всіх категорій ветеранів війни: інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих та членів сімей померлих інвалідів та  учасників бойових дій, та за її результатами забезпечити лікування та оздоровлення у лікувально-профілактичних закладах області.

 

8. Забезпечувати розподіл путівок до санаторно-курортних закладів Міністерства соціальної політики за погодженням Сторін.  Відпрацювати механізм забезпечення безоплатними санаторно-курортними путівками інвалідів війни, учасників бойових дій та членів сімей загиблих для лікування у санаторіях області.

9. Забезпечити належний стан утримання могил, військових поховань, відновлення(ремонт) пам’ятників, обелісків, меморіальних дощок та інших пам’ятних місць, пов’язаних з  другою світовою війною та війною в Афганістані та інших локальних війнах.

10..Сприяти проведенню заходів  та військово-спортивних змагань, присвячених вшануванню пам’яті загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані та патріотичному вихованню молоді.

11..Райдержадміністраціям рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити надання допомоги при похованні інвалідів, учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах, членів сімей загиблих та інвалідів  в межах чинного законодавства.

12. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розглянути можливість звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги сімей загиблих в Афганістані та інших локальних війнах.

13 Сприяти інвалідам, учасникам бойових дій,  сім’ям загиблих в Афганістані та інших локальних війнах  щодо виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, ведення садово-городнього господарства в межах , передбачених законодавством України.

14. Сприяти Хмельницькій обласній організації ветеранів Афганістану у питанні нагородження учасників бойових дій в Афганістані державними нагородами.

15. Активізувати роботу Консультативної ради із представників Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної організації ветеранів Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів) .

                                                                                                                              

16 Сприяти обласній, міським і районним організаціям ветеранів Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)  у виділенні приміщень, оргтехніки та засобів зв’язку в рамках обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки.

17.Забезпечити фінансову підтримку діяльності районних та міських організацій, обласної організації  у межах їх потреб – не менше, ніж у попередніх  роках.  При формуванні бюджету області вивчити питання щодо можливості окремою

 статею (стрічкою)  їхнього фінансування.

18. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та райдержадміністраціям сприяти створенню необхідних умов для неухильного виконання статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

ІІ Хмельницька обласна організація ветеранів Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів бере на себе зобов’язання:

1.                З метою зниження соціальної напруги серед ветеранів війни провести відповідну інформаційно- роз’яснювальну роботу серед цієї категорії громадян щодо положень Угоди.

2.                     Проводити моніторинг пропозицій, що надаються ветеранами війни та своєчасно виносити  їх на розгляд Консультативної ради для підготовки проектів відповідних рішень та доручень в Хмельницькій обласній державній адміністрації та Хмельницькій обласній раді.

3.        Забезпечити громадський контроль за реалізацією бюджетних програм соціального захисту учасників бойових дій, інвалідів , членів сімей загиблих, готувати та виносити на розгляд Консультативної ради  пропозиції щодо підвищення ефективності таких програм.

4.                З метою забезпечення більш чіткої координації роботи на всіх рівнях , районним та міським організаціям  Хмельницької обласної організації ветеранів Афганістану(воїнів-інтернацоналістів) укласти аналогічні Угоди з відповідними районними  державними адміністраціями, районними та міськими радами.

 

ІІІ Термін дії Угоди та внесення змін до неї.

1.     Угода набирає чинності із дня її підписання Сторонами   та діє протягом трьох   років.

2.     Цю Угоду укладено в трьох примірниках, що мають рівну юридичну силу,  по одному для кожної із Сторін.

                                                                                                                      

3.     Сторони за  взаємною домовленістю можуть вносити до Угоди зміни та доповнення,  які будуть оформлюватися  окремими протоколами і складатимуть невід’ємну  частину  Угоди.

4.     Будь-яка  із Сторін може припинити виконання умов Угоди, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір за три місяці до передбачуваної дати припинення дії Угоди.

5.     Припинення дії  Угоди не впливає на стан і терміни реалізації заходів, які не завершено на момент припинення її дії.

6.     Якщо жодна із Сторін не повідомить іншій Стороні про намір припинити дію Угоди, її дія продовжується автоматично на один рік.

7.     Врегулювання  можливих  різних тлумачень положень Угоди вирішується шляхом перемовин та консультацій між Сторонами.

 

На підтвердження зазначених положень Угоди підписали уповноважені особи:

 

Голова Хмельницької                                                                   

обласної державної адміністрації

 

_______________  О.О. Корнійчук            Голова Хмельницької

                                                                            обласної організації

                                                                            ветеранів Афганістану

Голова Хмельницької                                       (воїнів-інтернаціоналістів)

обласної ради

                                                                              _______________ М.І. Приступа

 

_____________   М .В. Загородний          

                                                                              

 

 

 

 

 

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  rytuał miłosny (Tuesday, 11 April 2017 01:16)

  rytuał miłosny

 • #2

  viagra (Sunday, 13 August 2017 04:36)

  синтетическая виагра

 • #3

  viagra (Sunday, 13 August 2017 06:02)

  loan cheap